นัตโตะ ถั่วเน่า  นัตโตะทู ( นัตโตะ2, Natto II ) หรือ นัตโตะไคเนส (Nattokinase) เอนไซม์สลายลิ่มเลือดช่วยระบบไหลเวียนเลือด

 

ถั่วเน่า นัตโตะ  (natto) นัตโตะทู ( นัตโตะ2 ) หรือ นัตโตะไคเนส (Nattokinase) เอนไซม์สกัดจากถั่วเน่าช่วยสลายลิ่มเลือดและช่วยระบบไหลเวียนเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

เลขที่ อย.  10-3-21149-1-006

 

★★★ สินค้านำเข้าจากใต้หวัน ★★★

 

 

วิธีใช้           : รับประทานวันละ  2 แคปซูล 3 เวลา หลังอาหาร

วิธ๊เก็บรักษา  : ควรเก็บในที่แห้งและเย็น

จำนวน         : 1 กล่อง มี 60 แคปซูล

คำเตือน       : เด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทาน

ไม่มีผลในการป้องกันหรือการรักษาโรค

 

 

 วิธีการสั่งซื้อ

 

 ราคา โปรโมชั่น

 

กล่อง ราคา ส่งธรรมดา Ems
1 900 ฟรี 50
2 1600 ฟรี 70
4 2800 ฟรี 100

 

 มีส่วนช่วยบำรุงสมอง

 

นัตโตะทู คืออะไร

นัตโตะทูดีต่อสุขภาพอย่างไร

ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต

ลิ่มเลือดกับระบบไหลเวียนเลือด

นัตโตะทูกับการสลายลิ่มเลือด และ ระบบไหลเวียนเลือด

ความปลอดภัยของนัตโตะ2

ใครที่ไม่ควรทานนัตโตะไคเนส

งานวิจัยอ้างอิง

 

คุณลุงก็กินนัตโตะ


นัตโตะทู คืออะไร


     นัตโตะทู ( นัตโตะ2 , Natto II) หรือ นัตโตะไคเนส (Nattokinase) เป็นเอ็นไซม์โปรติเอสชนิดหนึ่งที่ผลิตโดยเชื้อรา Bacillus Natto ในขั้นตอนการหมัก ถั่วเน่า(นัตโตะ) 


นัตโตะ ดีต่อสุขภาพอย่างไร


 

 1. นัตโตะ มีส่วนช่วยให้สุขภาพองค์รวมแข็งแรงขึ้นเพราะนัตโตะไคเนสช่วยใหเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น โดยการสลายลิ่มเลือดที่อุดตันในหลอดเลือดอย่างมีประสิทธิภาพ
 2. นัตโตะไคเนสเป็นเอนไซม์ที่ช่วย สลายสารพิษในเลือด และโปรตีนที่ย่อยไม่สมบูรณ์ในลำไส้
 3. มีส่วนทำให้หลอดเลือดสะอาดขึ้น
 4. มีส่วนช่วยให้ร่างกายผลิต Plasmin และสารที่ไปสลายลิ่มเลือดธรรมชาติ เช่น urokinase
 5. มีส่วนช่วยให้ความดันเป็นปรกติ
 6. มีส่วนช่วยป้องกัน โรคหัวใจ โรคหัวใจขาดเลือดฉับพลัน โรคปวดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง โรคหลอดเลือดอุดตัน เส้นเลือดขอด ๆลๆ เนื่องจากหลอดเลือดสะอาดขึ้น และระบบไหลเวียนของเลือดดีขึ้น

 


ความสำคัญของระบบไหลเวียนโลหิต


 

ระบบไหลเวียนโลหิตเป็นระบบที่สำคัญมากของร่างกาย ผู้ที่มีระบบไหลเวียนโลหิตไม่ดีย่อมมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรง

 

หน้าที่ของระบบไหลเวียนเลือดแบ่งได้เป็นข้อๆดังนี้คือ

 1. นำสารอาหารและสารอื่นๆไปเลี้ยงเซลล์ของร่างกาย
 2. นำคาร์บอนไดออกไซด์ไปขับออกทางปอดเพื่อแลกเปลี่ยนออกซิเจนกลับมาใช้
 3. ขับถ่ายนำของเสียซึ่งเกิดจากเมทาบอลิซึมเพื่อขับออกภายนอกร่างกาย
 4. ควบคุมอุณหภูมิรักษาอุณหภูมิของร่างกายให้เป็นปกติ

    

     ถ้าระบบการไหลเวียนโลหิตไม่ดีเซลล์ก็จะไม่สามารถรับสารอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและร่างกายก็ไม่สามารถขับถ่ายของเสียได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเป็นสาเหตุของความเสื่อมของร่างกาย พอร่างกายเริ่มเสื่อมโรคต่างๆก็จะเริ่มถามหาเช่น โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง ความดัน ๆลๆ

     ในทางตรงกันข้ามถ้าระบบไหลเวียนดี สารอาหารที่ทานเข้าไปก็จะถูกจ่ายไปยังเซลล์ต่างๆได้อย่างเต็มที่ และ ของเสียจากเซลล์ก็จะถูกขับออกมาจากร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้ร่างกายแข็งแรงและเสื่อมช้าลง

 


ลิ่มเลือดกับระบบไหลเวียนเลือด


 

     เวลาเกิดบาดแผลเส้นเลือดฉีกขาดมีเลือดออก ร่างกายจะเปลี่ยนโปรตีน Fibrinogenเป็น Fibrin ซึ่งทำหน้าที่เหมือนใยแมงมุมคอยดักจับเซลล์เม็ดเลือดแดงและอื่นๆเพื่อสร้างลิ่มเลือด ลิ่มเลือดนี่เองจะเป็นตัวไปอุดแล้วทำให้เลือดหยุดไหลเพื่อให้ร่างกายรักษาแผลต่อไป จากนั้นเมื่อแผลหายขาดร่างกายก็จะสลายลิ่มเลือดให้หมดไปโดยการสร้างเอนไซม์ Plasmin แล้วการไหลเวียนเลือดก็จะกลับมาเป็นปรกติ

     โดยปรกติร่างกายจะสามารถสร้างเอนไซม์ Plasmin เพื่อสลายลิ่มเลือดได้เองตามธรรมชาติ แต่เมื่ออายุมากขึ้นหรือร่างกายเริ่มเสื่อม ร่างกายจะสามารถสร้าง Plasminได้น้อยลงแต่จะสร้าง Fibrinogenมากขึ้น ทำให้ความสามารถในการสลายลิ่มเลือดตามธรรมชาติน้อยลงซึ่งส่งผลให้ให้ระบบไหลเวียนโลหิตแย่ลง

 

 


นัตโตะกับการสลายลิ่มเลือด และ ระบบไหลเวียนเลือด


     นัตโตะไคเนส เป็นเอนไซม์ที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการหมัก ถั่วเน่า หรือ นัตโตะ สามารถสลายลิ่มเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพส่งผลใหเลือดไหลเวียนได้ดีขึ้น มีผลงานวิจัยว่านัตโตะไคเนสสามารถสลายลิ่มเลือดได้ดีกว่าเอนไซม์Plasmin ถึง 4 เท่า [1],[2],[3],[4],[5] ดังนั้น นัตโตะ2 จึงเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีสำหรับคนที่ต้องการมีระบบไหลเวียนเลือดดี


 ความปลอดภัยของนัตโตะ2


     นัตโตะ หรือ ถั่วเน่าหมักเป็นอาหารประจำชาติญี่ปุ่นที่คนญี่ปุ่นรับประทานมานานกว่า 1000 ปี และนัตโตะยังเป็นอาหารที่ได้รับกายอมรับจากทั่วโลกว่าดีต่อสุขภาพ ดังนั้นผู้เขียนเชื่อว่านัตโตะทู หรือ นัตโตะไคเนสซึ่งเป็นเอนไซม์ที่เกิดขึ้นในขบวนการหมักนัตโตะเป็นอาหารเสริมที่ปลอดภัยถ้ารับประทานในปริมาณที่เหมาะสม

 


ใครที่ไม่ควรทานนัตโตะไคเนส


 1. ผู้ที่มีภาวะภาวะเลือดออกผิดปกติหรือBleeding disorder (เมื่อมีบาดแผลเกิดขึ้นเลือดไม่หยุดไหลหรือหยุดได้ช้ากว่าปกติ)
 2. ผู้ที่กำลังทานยาสลายลิ่มเลือดหรือมีผลต่อการสลายลิ่มเลือดอยู่เช่น aspirin, coumadin(warfarin) ๆลๆ

 


งานวิจัยอ้างอิง


1. Sumi H, Hamada H, Tsushima H, Mihara H, Muraki H. A novel fibrinolytic enzyme (nattokinase) in the vegetable cheese Natto ; a typical and popular soybean food in the Japanese diet. Experientia . 1987;43(10):1110-1111.

2. Tai MW, Sweet BV. Nattokinase for prevention of thrombosis. Am J Health Syst Pharm . 2006;63(12):1121-1123.

3. Peng Y, Yang X, Zhang Y. Microbial fibrinolytic enzymes: an overview of source, production, properties, and thrombolytic activity in vivo. Appl Microbiol Biotechnol . 2005;69(2):126-132.

4. Hsu RL, Lee KT, Wang JH, Lee LY, Chen RP. Amyloid-degrading ability of nattokinase from Bacillus subtilis natto. J Agric Food Chem . 2009;57(2):503-508.

5. Pais E, Alexy T, Holsworth RE Jr, Meiselman HJ. Effects of nattokinase, a pro-fibrinolytic enzyme, on red blood cell aggregation and whole blood viscosity. Clin Hemorheol Microcirc . 2006;35(1-2):139-142.

 

 ศึกษา วิธีดูแลสุขภาพ ธรรมชาติบำบัด

เพื่อ บรรเทา หรือ รักษาโรค อย่างมีประสิทธิภาพ ได้ที่

www.yuzuhealthy.com

            

 

       
Visitors: 100,504