พลังชีวิต

พลังชีวิตคืออะไร?

 

- พลังชีวิต(ปราณ ,ชี่) คือพลังงานที่ร่างกายใช้เพื่อ ปกป้อง ซ่อมแซม และ ฟื้นฟูเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย

- ทุกกระบวนการในร่างกายจะต้องใช้พลังชีวิตในการดำเนินการ

- พลังชีวิตเป็น พลังรู้ รู้ว่าส่วนต่างๆของร่างกายส่วนใดบกพร่อง มันจะเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่บกพร่องก่อน

 

พลังชีวิตมาจากไหน


ตามธรรมชาติมนุษย์จะได้รับพลังชีวิตจาก 5 วิธี

1.ได้รับมาแต่กำเนิด 2.อาหาร 3.อากาศ 4.สมาธิ (ผลิตจากจิต) 5.ทางจักระ1. พลังชีวิตที่ได้รับมาแต่กำเนิด

     ปริมาณของพลังชีวิตที่มีมาแต่กำเนิดขึ้นอยู่กับแต่ละคน ไม่สามารถสร้างใหม่ได้และจะลดลงจากการใช้ชีวิตที่ผิดๆ เช่น เครียดมากเกิน ทานอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพ

2.พลังชีวิตที่ได้จากอาหาร

     ร่างกายจะได้รับพลังชีวิตจากอาหารหลังจากที่ย่อยอาหารนั้นเสร็จ ดังนั้นพลังชีวิตจากอาหารจึงขึ้นอยู่กับ 2 ปัจจัยคือ

2.1 ระบบย่อยอาหาร

     ถ้าระบบย่อยอาหารไม่ดีร่างกายจะได้รับพลังชีวิตจากอาหารลดลง ดังนั้นแต่ละคนจะได้รับพลังชีวิตจากอาหารชนิดเดียวกันไม่เท่ากัน

2.2 คุณภาพของอาหารอาหารที่มีพลังชีวิตสูง

- อาหารที่ปรุงสุกใหม่

- อาหารที่ย่อยง่าย

- ใช้ถ่านหรือ แก๊ซในการทำอาหาร

- พืชผักผลไม้ที่ปลูกด้วยวิธี เกษตรอินทรีย์ไร้สารพิษ

- ธัญพืชที่ผ่านการแช่ งอก หรือ หมักจะมีพลังชีวิตที่สูงกว่าปรกติ เช่น ข้าวกล้องงอก ถั่วงอก ถั่วเน่า นัตโตะ ๆลๆ

อาหารที่มีพลังชีวิตน้อย ได้แก่

-อาหารที่ปรุงสุกทิ้งใว้นานๆ

-อาหารที่ย่อยยาก

-ใช้ ไฟฟ้า ไมโครเวฟ ในการปรุงอาหาร

-พืชผักผลไม้ที่เต็มไปด้วยสารเคมี เป็นต้น

3.พลังชีวิตจากอากาศ- การหายใจแต่ละครั้งนอกจากร่างกายจะได้้รับออกซิเจนแล้วยังได้รับพลังชีวิตจากอากาศอีกด้วย

- การฝึกหายใจลึก ชี่กง ไท่ชี่ เป็นการออกกำลังที่ช่วยเพิ่มพลังชีวิตจากส่วนนี้

4.พลังชีวิตจากสมาธิ


- สมาธิแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ สมาธิธรรมชาติ และ สมาธิที่สร้างขึ้น

- สมาธิธรรมชาติจะเกิดขึ้นมากที่สุดตอนก่อนนอนหลับ

- ช่วงเวลาเคลิ้มๆก่อนเผลอหลับไป จะเป็นช่วงที่จิตผลิต พลังจิตมากที่สุด

- พลังชีวิตที่ผลิตจากสมาธิธรรมชาติมีกำลังน้อย จึงมีการทำสมาธิที่สร้างขึ้นมา เช่น สวดมนตร์ เดินจงกรม นั่งสมาธิ ๆลๆ

5.พลังชีวิตจากทางจักระ- มนุษย์สามารถชื่อมพลังชีวิตจากจักรวาลผ่านทางจุดจักระต่างๆบนร่างกายได้

- ศาสตร์พลังจักรวาลส่วนมาก เช่น เรกิ (Reiki) ชี่กงจักรวาล ๆลๆ เป็นศาสตร์ที่ดึงพลังชีวิตจากจักรวาลผ่านทางจุดจักระเพื่อเพิ่มพลังชีวิตในร่างกาย

Visitors: 158,509