วิธีนั่งสมาธิ ฝึกสมาธิ เดินจงกรม

 

★★ หลักสูตรครูสมาธิ ★★

A SIMPLE AND POWERFUL MEDITATION TECHNIQUE FOR EVERYONE

เปิดสอนสมาธิแก่บุคคลทั่วไป เรียนฟรีตลอดหลักสูตร

- ก่อตั้งโดยพระเดชพระคุณพระธรรมมงคลญาณ (หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร)

- จุดประสงค์ เพื่อเพิ่มพลังจิตแก่ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ

- ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฎิบัติ พร้อมทั้งนำไปสอบปฏิบัติ ภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่เป็นเวลา 4 วัน 3 คืน จึงจะจบหลักสูตรครูสมาธิและจัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตร

- มีการสอนเป็นระบบ มีตำรา มีบทเรียน เป็นลำดับขั้นตอน เข้าใจง่าย มีการเรียนภาคทฤษฎีและปฏิบัติ

- ที่เรียนสะดวกสบาย มีห้องบรรยาย นั่งสมาธิในห้องแอร์ ไม่มียุง ไม่ต้องไปหลีกลี้หนีเข้าป่า เข้าดงเพื่อปฏิบัติสมาธิ มีหลายสาขาทั่วประเทศ ในเขตชุมชน เดินทางสะดวก

- ทำน้อย ได้ผลมาก ใช้ระยะเวลาการนั่งสมาธิไม่นานเกินไป อาศัยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นประจำเป็นมัชฌิมาปฏิปทา คือ ปฏิบัติแต่พอดี ไม่เหลือบ่ากว่าแรงที่บุคคลทั่วไปจะทำได้ครั้งละ 30 นาที เป็นความพอเหมาะพอดี ได้ประโยชน์เต็มที่

- เหมาะกับชีวิตคนทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติ คือ ไปทำงานได้อยู่กับครอบครัวได้ เข้าสังคมได้ และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นพระอาจารย์หลวงปู่กล่าวว่า

ประโยชน์ของสมาธิ มีทั้งหมด 12 ข้อคือ

1. ทำให้หลับสบายคลายกังวล

2. กำจัดโรคภัยไข้เจ็บ

3. ทำให้สมอง ปัญญาดี

4. ทำให้รอบคอบก่อนทำงาน

5. ทำให้ระงับความร้ายกาจ

6. บรรเทาความเครียด

7. มีความสุขพิเศษ

8. ทำให้จิตอ่อนโยน

9. กลับใจได้

10. เวลาจะสิ้นลม พบทางดี

11. เจริญวาสนาบารมี

12. เป็นกุศลหลักสูตรครูสมาธิ เปิดรับสมัครปีละ 2 ครั้ง ในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนสิงหาคม

ระยะเวลาในการเรียน 6 เดือน การเรียนการสอน มี 2 รูปแบบ ได้แก่

1. การเรียนภาคจันทร์ - ศุกร์     ตอนเย็น  เวลา 18.00 - 20.00 น.

2. การเรียนภาคเสาร์ - อาทิตย์  เต็มวัน    เวลา   9.00 - 16.30 น.

สามารถเลือกเวลา และสถานที่ในการเรียน ให้เหมาะสมกับความสะดวกสบาย

มีสาขากว่า 130 แห่งในประเทศ ดูข้อมูลสาขาได้ ที่นี่

เมื่อจบการศึกษา มีการสอบวัดผลทั้งข้อเขียนและปฏิบัติ ตลอดจนการสอบปฏิบัติ ภาคสนาม ณ ดอยอินทนนท์

ติดต่อสอบถาม สถาบันพลังจิตตานุภาพ สำนักงานใหญ่ วัดธรรมมงคล โทรศัพท์ : 02-311-1387, 02-311-3903
Visitors: 158,514