ชี่กง พลังจักรวาล

พลังชีวิตมีอยู่ในจักรวาล มนุษย์สามารถเชื่อมเติมพลังชีวิต เพื่อขจัดและต้านโรคภัยไข้เจ็บ

ได้ตลอดชีวิตด้วย ชี่กง พลังจักรวาล ของขวัญจาก พระอาจาร์ย สินธุ์ ภิรมย์ภักดิ์

เรียนรู้ง่าย ฝึกได้ทุกคน

 

ประโยชน์ของ ชี่กง พลังจักรวาล

1. เพิ่มพลังชีวิต

2. เลือด และ ลมปราณไหลเวียนสะดวก

3. เพิ่มออกซิเจน เข้าสู่ร่างกาย

4. ช่วยจัดโครงสร้างงร่างกายส่วนบนให้เขาที่

5. จิตเป็นสมาธิตื้น ช่วยลดความคิดที่ทำให้เกิดความรู้สึกทุกข์ เพราะฐานที่ตั้งของจิตอยู่ที่กาย

(ความสุข และ ทุกข์ เกิดจากผัสสะ เช่น ความคิด วิธีง่ายๆที่จะดับความทุกข์คือดึงจิต หรือ ตัวรู้เข้าสู่ร่างกาย)

 

 

ที่มาของวิชา ชี่กง พลังจักรวาล (ชี่กงจักรวาล)


     ในโลกนี้มีหลายศาสตร์ที่สอนให้มนุษย์เติมพลังชีวิตเหมือนกันแต่มีวิธีที่แตกต่างกัน เช่น โยคะ ชี่กง เรกิ พลังจักรวาล ๆลๆ


     อ. สินธุ์ ภิรมย์ภักดิ์ ได้ฝึกโยคะและชี่กงมาเป็นระยะเวลานาน เพื่อรักษาโรคที่เป็นอยู่ให้หายแต่ไม่บรรลุผล โยคะเป็นศาสตร์ระดับสูงที่มีพลังในการรักษาโรคแต่เป็นไปได้ยากที่คนธรรมดาอย่างเราๆจะสามารถฝึกถึงขั้นนั้นได้ เพราะไม่เพียงแต่ อาสนะ ปราณยามะ และ สมาธิระดับต้น เท่านั้น ผู้ฝึกโยคะระดับสูงยังต้องฝึกอีกหลายอย่าง เช่น ยมะ นิยมะ อาสนะ  ปริตรยาหาระ ๆลๆ  โดยส่วนมากผู้ฝึกจะ มีกล้ามเนื้อที่แข็งแรงขึ้น เลือดและลมปราณไหลเวียนดีขึ้น ได้รับออกซิเจนมากขึ้น แต่ยังไม่สามารถรับรู้ได้ถึงพลังชีวิต


     นอกจากโยคะแล้ว อ. สินธุ์ ได้ฝึกพลังชีวิตแบบชี่กง หลักการสำคัญคือ กระบวนท่า ลมหายใจสมาธิจิต ทางเดินเส้นลมปราณ 12 เส้นหลัก 8 เส้นรอง ๆลๆ ผลจากการปฏิบัติจะสร้าง พลังชีวิต (ชี่ ปราณ) และ พลังชีวิต จะไหลเวียนไปตามเส้นลมปราณของร่างกายสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย ปรมาจาร์ยผู้ฝึกฝนบรรลุถึงขั้นสูงสามารถบำบัดรักษาโรค สร้างความแข็งแกร่งของร่างกายทนต่อการถูกทำร้าย ส่งพลังรักษาผู้อื่นได้ ๆลๆ แต่ผู้ฝึกถึงระดับนี้มีน้อยมาก


     อ. สินธุ์ ได้ศึกษาวิชาพลังจักรวาลจนถึงระดับสูงสุดที่มีสอนในประเทศไทย ณ ขณะนั้น  สามารถรับและส่งพลังไปให้ผู้อื่นได้ แต่ยังไม่บรรลุผล คือ มีพลังชีวิตเพิ่ม แต่ยังไม่สามารถทำให้ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ได้


     ท่านได้ฝึกฝน และปฏิบัติต่อไปจนกระทั่ง ได้ผลถึงวิธีผสมผสาน ของศาสตร์ดังกล่าวเข้าด้วยกัน ทำให้บรรลุถึงพลังชีวิต การเชื่อมเติมพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกาย ทำให้สามารถขจัดโรคภัยได้โดยเด็ดขาดและพร้อมมีพลังต้านภัยไข้เจ็บ และได้มีการเผยแพร่แก่ประชาชนตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา

วิชาชี่กง พลังจักรวาล เป็นศาสตร์ที่ง่ายต่อการรับพลังชีวิต  ให้ผลในการรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพสูง

องค์ประกอบที่สำคัญในการฝึกคือ


1. ความรู้ความเข้าใจในหลักการของพลังจักรวาล และ พลังชีวิต
2. ความศรัทธาเชื่อมั่นว่า พลังจักรวาลมีอยู่จริง พลังชีวิตมีความสำคัญแก่ชีวิต และเราสามารถเชื่อมเติมพลังชีวิตจากจักรวาลได้
3. มีสมาธิระดับต้น(สมาธิตื้น) ในการเชื่อมพลังชีวิต ไม่ต้องใช้สมาธิระดับสูง มนุษย์ทุกคนทำได้
4. เปิดจักระเชื่อมพลัง บนฝ่ามือ 12 จุด
5. การเคลื่อนไหวรับพลัง และการหายใจที่สัมพันธุ์กับกระบวนท่า

ความรู้พื้นฐานของ พลังจักรวาล และ พลังชีวิต


     ในจักรวาลมีสนามพลังงานที่ทรงอานุภาพ เราเรียกพลังนี้ว่า พลังจักรวาล พลังชีวิต (ปราณ ชี่) เป็นหนึ่งในพลังจักรวาลที่ทำให้มวลชีวิตทั้งหลายในโลก เช่น สัตว์ พืช มนุษย์สามารเติบโตแข็งแรง มีชีวิตอยู่ได้ สิ่งมีชีวิตทั้งหลายได้รับพลังชีวิตจากจักรวาลตลอดเวลา

 

     จักรวาล อันประกอบไปด้วย ดวงดาวน้อยใหญ่ ฝุ่นละออง อุกกาบาต ๆลๆ เดิมทีนั้นมีแต่ความว่างเปล่า (อนัตตา) ซึ่งคงสภาพเป็นพลังงานเท่านั้น เมื่อเกิดปฏิกิริยาซุปเปอร์โนวาขึ้น พลังงานได้แปรเปลี่ยนสภาพเป็นสสาร พลังจักรวาลได้สร้างทุกสรรพสิ่งในจักรวาล เช่น ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ ดาวเคราะห์ อุกกาบาต ฝุ่นละออง ๆลๆ ทุกอย่างในโลก เช่น แร่ธาตุ อากาศ ต้นไม้ สัตว์ รวมถึงมนุษย์ มีต้นกำเนิดมาจากพลังงาน

     พลังชีวิตเป็นสิ่งเดียวกับพลังจักรวาล ต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกัน กาลเวลาอันยาวนานได้วิวัฒนาการเป็นกายเนื้อของมนุษย์ แต่ขุมพลังอันยิ่งใหญ่มหาศาล ก็ยังคงมีอยู่ในจักรวาลตลอด ดังนั้นมนุษย์ซึ่งเป็นพลังงานกลุ่มก่อนหนึ่ง เมื่อมีความปรารถนาจะเสริมเติมพลังชีวิตให้เข้าข้น ก็ย่อมสามารถกระทำได้


     พลังชีวิตจากจักรวาลเป็นพลังรู้ มีพลังรับรู้ถึงความบกพร่องของเซลล์ชีวิต เมื่อใดที่มนุษย์เชื่อมเติมพลังชีวิตเข้าสู่ระบบร่างกาย พลังชีวิตจะเข้าไปเติมขจัดจุดของร่างกายที่เจ็บป่วยเป็นอันดับแรก โดยที่ผู้ฝึกไม่ต้องกำหนด มนุษย์สามารถเชื่อมเติมพลังชีวิตจากจักรวาลได้ เป็นเรื่องที่เหลือเชื่อ สำหรับคนทั่วไป เป็นความเพ้อฝันหรือจินตนาการขึ้นมาเอง คนทั่วไปที่ไม่เคยศึกษาจึงไม่รู้ เมื่อไม่รู้ความไม่เชื่อจึงเกิดขึ้นเป็นธรรมดา

     การที่มนุษย์สามารถเชื่อมเติมพลังชีวิตจากจักรวาลได้นั้นมีปัจจัยเหตุผลอยู่หลายประการคือ
1. มวลสารใดที่เป็นชนิดเดียวกันย่อมสามารถผสมผสานกันได้
2. สิ่งใดที่เป็นประเภทเดียวกันย่อมดึงดูดเข้าหากัน
3. สิ่งใดที่มีอยู่แล้วสามารถเพิ่มพูนได้

   
     พลังชีวิต(ปราณ ,ชี่) เป็นพลังที่ร่างกายใช้เพื่อ ปกป้อง ซ่อมแซม และ ฟื้นฟูเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกาย เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการที่จะบำรุงรักษาเซลล์ต่างๆในร่างกาย ให้มีพลังในการประกอบภาระหน้าที่ แข็งแรงสมบูรณ์ มีอายุยืนยาว เมื่อใดที่ร่างกายมีพลังชีวิตสูง ร่างกายจะมีความแข็งแรง แข็งแกร่ง ทนทาน มีความเอิบอิ่ม มีอายุยาว แต่เมื่อใดที่มีพลังชีวิตต่ำ ร่างกายจะอ่อนแอ ไม่ทนทาน เจ็บป่วยง่าย อายุสั้น

จักระเครื่องมือสื่อสัมผัสพลังจักรวาลของมนุษย์

     จักระ คือ เครื่องมือที่ใช้เชื่อมพลังชีวิตจากจักรวาล ในร่างกายมนุษย์มีจักระมากมายเป็นร้อยจุด จักระที่สามารถใช้งานได้เร็วที่สุด มีคุณภาพสูง สามารถเชื่อมเติมพลังได้ และสามารถส่งพลังชีวิตออกไปได้คือ จักระฝ่ามือ 12 จุด


    

     ในวิชาชี่กงพลังจักรวาลจะสอนให้ใช้จักระบนฝ่ามือเพราะ
1.เป็นจักระที่ไว และมีประสิทธิภาพต่อการสื่อสัมผัสรับพลังงาน

2. เป็นจักระที่สามารถส่งพลังงานออกไปภายนอกเพื่อ เพิ่มพลังชีวิต หรือรักษาโรคให้กับผู้อื่น

วิธีกระตุ้นเปิดจักระฝ่ามือรับพลัง


สามารถเปิดจักระได้ 2 วิธี
1. ผู้ที่มีพลังสูงกว่าเปิดให้
2. เปิดเองตามวิธีดังต่อไปนี้

2.1 นั่งบนขัดสมาธิ หรือ นั่งบนเก้าอี้ ฝ่าเท้าแนบพื้น จากนั้นหงายฝ่ามือทั้ง 2
2.2 กำหนดจิตไปที่นิ้วมือทีละนิ้วมือ พร้อมกับใช้คำพูดในใจว่า " เปิดจักระ "

เริ่มจากนิ้วหัวแม่มือขวา พูดในใจว่า "เปิดจักระนิ้วหัวแม่มือขวารับพลังจักรวาล"
ทำแบบเดียวกันทุกนิ้ว แล้ว จบด้วยจุดสุดท้ายกลางฝ่ามือขวา จากนั้นทำแบบเดียวกันกับฝ่ามือซ้าย

Note การกำหนดจิตไปใว้ที่ใด คือ การกำหนดจิตใว้ที่ใดๆคือ การนึกหรือเอาความรู้สึกไปใว้ที่ตรงนั้น
2.3 พนมมือ แยกฝ่าทือห่างจากกันประมาณ 1 คืบ หมุนฝ่ามือช้าๆ กำหนดจิตไว้ ณ ปลายนิ้วมือทั้ง 10
2.4 พนมมือแล้วค่อยๆแยกฝ่ามืออกจากกันประมาณ 1 ฟุต จากนั้นดันฝ่ามือกลับเข้าเกือบชิดกัน เข้า-ออก ช้าๆ พร้อมทั้งกำหนดจิตไว้ที่ปลายนิ้วมือ ทั้ง 10
จบวิธีเปิดจักระ


     หลังจากผ่านขึ้นตอนการเปิดจักระฝ่ามือแล้ว  อาการผิดปรกติที่ฝ่ามือ เช่น ชา ซ่า หน่วง ดึง ดัน หรือ แปลบ ปลาบเหมือนไฟฟ้าสถิต เป็นสัญญาณของการรับพลัง สำหรับท่านที่ยังไม่รู้สึกเมื่อฝึกฝนไปเรื่อยๆจะสามารถทำได้

การหายใจ และ การเคลื่อนไหวรับพลังชีวิต

 

การหายใจเติมพลังชีวิต


     อีกเส้นทางหนึ่งของการเติมพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกายคือทางการหายใจ การหายใจเข้าออกลึกจะได้ออกซิเจนและพลังชีวิตมากกว่าการหายใจเข้าออกสั้น

 

 วิธีหายใจลึก เพิ่อเพิ่ม พลังชีวิต และ ออกซิเจน เข้าสู่ร่างกาย

  

  หลังจากที่เปิดจักระฝ่ามือแล้ว ต่อไปคือการฝึกกระบวนท่าที่ใช้ในการเชื่อมพลังชีวิตเข้าสู่ร่างกาย กระบวนท่าของวิชาชี่กงจักรวาลเป็นกระบวนท่าที่เรียบง่ายแต่มีพลังสูง ในการฝึกรับพลังชีวิตมากมายหลายสำนักทั่วโลก ที่ยังฝึกและไม่สามารถรับพลังได้สมบูรณ์ เพราะมีผลมาจากกระบวนท่าที่สวยงาม มีลีลามากมายซับซ้อนยากแก่การจดจำ ทำให้ผู้ฝึกต้องใช้สมองจดจำกระบวนท่าแล้วใช้สมองสั่งการอวัยวะให้ปฏิบัติท่าต่างๆ ทำให้การสื่อรับพลังชีวิตถูกตัดตอน เพราะตราบใดที่ต้องใช้สมองเป็นเครื่องกำกับร่างกายแล้ว สายใยแห่งพลังจักรวาลจะถูกตัดตอนไป ต่อเมื่อสมองลดการใช้งานไป จิตเป็นสมาธิระดับต้นไม่ต้องใช้สมองจดจำและสั่งการอวัยวะ กระบวนท่าจึงสามารถรับพลังได้

ก่อนฝึกกระบวนท่าจะต้องเปิดจักระบนฝ่ามือ และ ฝึกหายใจลึกก่อน


 Note ระหว่างการฝึก ไม่ว่าจะเกิดความรู้สึกอะไร เช่น เบื่อ เซ็ง ไม่อยากทำ มีความสุข หรือ เกิดความรู้สึกเจ็บปวดตึงตามส่วนต่างๆของร่างกาย เช่น ตึงหน้าผาก ตึงท้อง ร้อนฝ่ามือ ช้าฝ่ามือ ร้อนแก้ม คันยิบยิบ ๆลๆ หน้าที่ของท่านคือ รู้เฉยเฉย (สักแต่ว่ารู้) ฝึกชี่กงต่อไปแล้วพยายาม กำหนดจิตใว้ที่จุดที่มือ และ ลมหายใจให้ได้ต่อเนื่องที่สุด จนครบเวลาที่กำหนด

การฝึกชี่กงพลังจักรวาลนั้นมีอยู่2แบบคือ


1. การฝึกแบบมีกระบวนท่า
    

     กระบวนท่าพื้นฐานของชี่กงพลังจักรวาล มี 8 กระบวนท่า แต่ละกระบวนท่าเรียบง่าย เน้นการเคลื่อนที่เป็นวงกลมสลับกับเส้นตรง ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่รับพลังงานได้มากสุด ในการปฏิบัติเบื้องต้น จำเป็นต้องใช้สมองจดจำและสั่งการเคลื่อนไหวกระบวนท่า แต่หลังจากฝึกจนชำนาญจึงไม่ต้องใช้สมองกำกับ

วิธีการหายใจให้สัมพันธุ์กับกระบวนท่า

     1. กระบวนท่าขณะแขนยืดขยายออกห่างออกไปจากลำตัว ให้หายใจเข้า
     2. กระบวนท่าขณะแขนหดเข้าหาตัวให้หายใจออก


2. การฝึกแบบไร้กระบวนท่า

(ในเว็บไซด์แห่งนี้จะสอนแค่การฝึกแบบมีกระบวนท่าเท่านั้น)สนใจศึกษาชี่กง พลังจักรวาล เพิ่มเติม ติดต่อ

081-406-9519


Visitors: 88,217