บทสวดมนต์เบื้องต้น จำง่าย สวดได้ทุกคน สวดแล้วสุขภาพดี ช่วยรักษาโรค

★★ การสวดมนต์เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่ง  ★★

ประโยชน์

- เคยเห็นหรือไม่บางคนเหน็ดเหนื่อยกับการทำงาน พอกลับบ้านมาสวดมนต์กลับมีแรงขึ้นมาเฉยๆ เรี่ยวแรงนั้นมาจากไหน? ทั้งๆที่ไม่ได้กินอะไร ก็มาจากพลังจิตที่เพิ่มจากการสวดมนต์นั่นแหละครับ

- การสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นการทำบุญชนิดหนึ่ง ทำให้โรคที่เกิดจากกฎแห่งกรรม และ ชีวิตดีขึ้น

- การสวดมนต์ดังๆเป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่ง

- ระหว่างสวดมนต์จิตเป็นกุศล (ถือว่าเป็นการละความชั่ว อกุศล)

- เวลาไม่สบายใจ มีความรู้ศึกทุกข์ การสวดมนต์จะช่วยให้ดีขึ้นได้

เพราะความรู้สึกทุกข์เกิดจากผัสสะ เช่น ความคิด ถ้าไม่หยุดคิดหรือเพลินไปกับเรื่องที่ทำให้ไม่สบายใจ ความทุกข์ก็ไม่มีวันดับไปได้

การสวดมนต์เป็นการดึงตัวรู้มาอยู่กับบทสวดทำให้ผัสสะดับไป (ความคิดฟุ้งซ่านนั้นดับไป)

- ถ้าเข้าใจเนื้อหาของบทสวดจะเป็นการเตือนสติตัวเอง หรือ เป็นการทำให้เราไม่ลืมธรรมะที่สวดอยู่

 

สวดมนต์อย่างไรให้ได้อานิสงส์มาก

- ต้องมีศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์

- จิตเป็นหนึ่งกับบทสวด ยิ่งจิตเป็นหนึ่งกับบทสวดมากเท่าไร จิตจะยิงผลิตกำลังจิตมากเท่านั้น

- ควรรู้เนื้อหาของบทสวด

 

Visitors: 78,512