บทสวดมนต์เบื้องต้น จำง่าย สวดได้ทุกคน สวดแล้วสุขภาพดี ช่วยรักษาโรค

★★ การสวดมนต์เป็นการทำสมาธิวิธีหนึ่ง  ★★

ประโยชน์

- การสวดมนต์คือการเชื่อมกระแสจิตไปสู่พลังความดี หรือ กระแสในฝั่งโลกุตรธรรม โดยมีคำบาลีเป็นสะพานเชื่อม

(ฆราวาสบรรลุธรรม เล่ม 2)

- การสวดมนต์ด้วยจิตที่เป็นกุศลเป็นการทำบุญชนิดหนึ่ง ทำให้ชีวิตดีขึ้น

- การสวดมนต์ดังๆเป็นการออกกำลังกายวิธีหนึ่ง

- ระหว่างสวดมนต์จิตเป็นกุศล (ถือว่าเป็นการละความชั่ว อกุศล)

- การสวดมนต์ช่วยลดความทุกข์ที่เกิดจากความคิด

- ถ้าเข้าใจเนื้อหาของบทสวดจะเป็นการเตือนสติตัวเอง หรือ เป็นการทำให้เราไม่ลืมธรรมะที่สวดอยู่

 

สวดมนต์อย่างไรให้ได้อานิสงส์มาก

- ต้องมีศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์

- จิตเป็นหนึ่งกับบทสวด ยิ่งจิตเป็นหนึ่งกับบทสวดมากเท่าไร จิตจะยิงผลิตกำลังจิตมากเท่านั้น

- ควรรู้เนื้อหาของบทสวด

 

Visitors: 158,513