การเกิดเป็นมนุษย์ควรรู้อะไรมากที่สุด

นรก กำเนิดเดรัจฉาน เปรตวิสัย มนุษย์ เทวดา

 

การตีความคำพูดของพระพุทธเจ้าด้วยบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นผู้เขียนบทความนี้

ย่อมมีโอกาสผิดเพี้ยนไปจากความหมายจริง(ไม่ถูกต้อง 100%)


 

 

Visitors: 150,222