ข้าวยาคู

ข้าวยาคูอาหารโบราณไม่ใช่แค่กิน ก็ทำให้มีอายุยืนขึ้น

ข้าวยาคู คือ นำนมข้าวที่ผลิตจากข้าวอ่อนระยะน้ำนม

วิธีการทำ

     ตัดเอารวงข้าวระยะน้ำนมแล้วนำมาตำด้วยครก (ทั้งรวง ทั้งใบข้าว) จากนั้นก็คั้นเอาน้ำไปเคี่ยว ผสมด้วยแป้งข้าวจ้าวเล็กน้อย หากชอบหวานก็ใส่น้ำตาลปี๊บเล็กน้อย เคี่ยวจนกระทั่งน้ำนมข้าว แป้ง และน้ำตาลเข้ากัน จะมีลักษณะขุ่นข้นคล้าย ๆ กับแป้งเปียก มีสีเขียวอ่อน ๆ

ประโยชน์

1. มีสารอาหารที่เป็นประโยชน์มากมาย

2. ทำให้ลมในร่างกายเดินสะดวก

3. ล้างลำไส้

4. ช่วยย่อยอาหาร

5. ผู้ที่ให้ข้าวยาคูแก่ผู้อื่น คือ ผู้ที่ให้ อายุ วรรณะ สุข กำลัง และ ปฏิภาณ

ผู้มีปัญญา ให้อายุย่อมได้อายุ ให้กำลังย่อมได้กำลัง ให้วรรณะย่อมได้วรรณะ ให้ปฏิภาณย่อมได้ปฏิภาณ ให้สุข ย่อมได้สุข ครั้นให้อายุ กำลัง วรรณะ สุข และ ปฏิภาณ แล้ว จะเกิดที่ใดๆ ย่อมเป็นผู้มีอายุยืน มียศในที่นั้นๆ

จากหนังสือ พุทธวจน ทาน

หาซื้อได้ที่ไหน?

- ปัจจุบันผลิตภัณท์ข้าวยาคูไม่แพร่หลาย ที่ผมพอหาได้ คือ  น้ำนมข้าวยาคู V-fit ซื้อจาก Big C

- จากที่กินพบว่า สูตรไม่เติมน้ำตาลมีฤทธิ์ค่อนเย็น

 

ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่าง

พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระพุทธพจน์นี้กะพราหมณ์นั้น ผู้นั่งอยู่ ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งว่า

ดูกรพราหมณ์ ข้าวยาคูมีคุณ ๑๐ อย่างนี้ ๑๐ อย่างเป็นไฉน คือ

ผู้ให้ข้าวยาคู ชื่อว่าให้อายุ ๑ ให้วรรณะ ๑ ให้สุข ๑ ให้กำลัง ๑ ให้ปฏิภาณ ๑ ข้าวยาคูที่ดื่มแล้วกำจัดความหิว ๑ บรรเทาความ ระหาย ๑ ทำลมให้เดินคล่อง ๑ ล้างลำไส้ ๑ ย่อยอาหารใหม่ที่เหลืออยู่ ๑ ดูกรพราหมณ์ ข้าวยาคู มีคุณ ๑๐ อย่างนี้แล

 

Visitors: 94,440