น้ำปัสสาวะเป็นยารักษาโรค

★★ น้ำปัสสาวะเป็นยารักษาโรคใช้ได้ ทั้งภายใน และ ภายนอก ★★


     พระพุทธเจ้าผู้ซึ่งเป็นสัพพัญญู (รู้ทุกสิ่งทุกอย่าง รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง) ไม่ได้สอนแค่หนทางสู่ความหลุดพ้นเท่านั้น

ท่านยังสอนวิธีรักษาโรคภัยไข้เจ็บด้วย เช่น ใช้น้ำมูตรเน่า (น้ำปัสสาวะ) เป็นยา หรือ ใช้ทำยารักษาโรค


“... บรรพชาอาศัยมูตรเน่าเป็นยา เธอพึงทำอุตสาหะในข้อนั้นจนตลอดชีวิต.”

“... สมณะพึงทำยาด้วยมูตรเน่าหรือชิ้นลูกเสมอ... ”


     ท่านยังตรัสอีกว่า น้ำปัสสาวะ เป็นสิ่ง ที่หาได้ง่าย และไม่มีโทษ


“ ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปัจจัย น้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ๔ อย่างนี้ ๔ อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั้งหลาย บรรดาจีวร ผ้าบังสุกุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ … บรรดาเภสัช มูตรเน่า น้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ ….”

 

 

✿✿ ตัวอย่างผู้ดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรค ✿✿

ข้อมูลจากหนังสือชื่อ “ยาพระพุทธเจ้า น้ำปัสสาวะ เป็นยารักษาโรค” ของสำนักพิมพ์แสงแดด


     พระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ เล่าให้ญาติโยมฟังว่า “ท่านเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ เมื่อหลายสิบปีมาแล้วตั้งแต่ยังเป็นฆราวาส ท่านไม่ได้รักษาตามแพทย์แผนปัจจุบัน จากนั้นก็ออกบวชรักษาศีล ปฏิบัติสมาธิ ท่านอาศัยน้ำปัสสาวะนี่แหละเป็นยาปฏิบัติสมาธิ รับพลังรักษ์ธรรมจากการสวดมนต์ด้วยเสียงที่มีความถี่สูง มะเร็งท่านหายขาดไม่หวนกลับมาอีกเลย”

     หลวงปู่โง่น โสรโย ท่านใช้น้ำปัสสาวะบำรุงร่างกายให้แข็งแรงท่านกล่าวว่า “อาตมาดื่มแต่น้ำปัสสาวะของตนเองเป็นประจำเช้าเย็น อาตมาสบายมาก เพราะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บกับเขาเลย”

     พระอาจารย์ดุษฎี เมธง.กุโร เจ้าอาวาสวัดสวนไผ่ จังหวัดชุมพร เล่าว่า พระผู้ใหญ่ท่านหนึ่งมาจำวัดที่วัดสวนไผ่ ท่านฉันปัสสาวะเป็นประจำแบบเคร่งมาก เพื่อรักษาโรคภูมิแพ้ ปรากฏว่าโรคหายดี ผิวท่านผ่องใส สุขภาพแข็งแรง ไม่อ้วนไม่ผอม ผมดกดำขึ้น ชาวบ้านในชุมชนรอบวัดสวนไผ่ ก็ใช้น้ำปัสสาวะบำบัดโรค แก้เมื่อย แก้ปวดตามเนื้อตัว ปวดเส้น เพราะชาวบ้านเหล่านั้นล้วนมีอาชีพเกษตรกร ท่านเล่าอีกว่า มีแม่คนหนึ่งเอาน้ำปัสสาวะให้ลูกดื่ม เพื่อแก้อาการผมบางก็ได้ผล มีชาวบ้านคนหนึ่งเป็นโรคความดันโลหิตสูง แต่เดิมกินยาควบคุมความดันมาตลอด บัดนี้ดื่มน้ำปัสสาวะ ความดันลดลงงดกินยาแต่นั้นมา เวลาง่วงๆ ดื่มน้ำปัสสาวะทำให้หายง่วง สดชื่นขึ้นมาทันที

     นายแพทย์เรียวอิจิ นากาโอะ เป็นเจ้าของโรงพยาบาลนากาโอะสำเร็จแพทย์ศาสตร์เมื่อปี พ.ศ. 2476 เป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรค ให้ทั้งทหารไทยและญี่ปุ่นในแผ่นดินไทย เมื่อสงครามโรคครั้งที่ 2 ต่อมาท่านได้นำบรรดาคนป่วยชาวญี่ปุ่นทั้งหลาย ที่รักษาแบบการแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่หาย กลายเป็นป่วยเรื้อรังแบบสิ้นหวัง ให้หันมาใช้น้ำปัสสาวะในการรักษา ซึ่งปรากฏผลดี ทั้งทุเลาลงอย่างมาก และหายในที่สุด จากประสบการณ์เหล่านี้ทำให้ท่านเขียนหนังสือเรื่อง “ดื่มน้ำปัสสาวะรักษาโรค”

     ดร.อัลเบิร์ต เซนต์ ทีออร์กี นักวิทยาศาสตร์ผู้ได้รับรางวัลโนเบลพบสาร Methyl Gloscal ในน้ำปัสสาวะ นำสารนี้ไปรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งทุกชนิด ได้ผลดีในทุกราย

 

น้ำปัสสาวะรักษาโรคได้อย่างไร?

- น้ำปัสสาวะ คือ น้ำที่ได้จากการกรองเอาสารอาหารส่วนเกิน สารพิษ และ เชื้อโรคออกจากเลือดโดยไต

- ดร. ฟารอน พบว่าในน้ำปัสสาวะ 100 กรัม มีน้ำเป็นส่วนประกอบ 95 % ยูเรีย 2.5% และที่เหลือเป็นสารอื่นๆ

สารอื่นๆ มีทั้งสารพิษ และ สารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เช่น

วิตามิน แร่ธาตุ เอนไซม์ ฮอร์โมนเพศ ฮอร์โมนอินซูลิน เมลาโทนิน ยูโรไคเนส ๆลๆ


น้ำปัสสาวะรักษาโรคได้โดย

1.การที่น้ำปัสสาวะมีสารพิษในปริมาณน้อยมากนี่เองทำให้น้ำปัสสาวะทำหน้าที่เป็น วัคซีน หรือ เซรุ่ม (พิษต้านพิษ) ช่วยกระตุ้นให้ร่างกายรักษาตัวเอง เช่น ทำให้เม็ดเลือดขาวตื่นตัวฆ่าเชื้อโรคที่เข้ามาใหม่ และ เชื้อโรคเก่า สร้างภูมิต้านทาน สลายสารพิษที่สะสมในร่างกาย ขจัดสิ่งแปลกปลอมรวมทั้งเซลล์มะเร็ง ๆลๆ

2.น้ำปัสสาวะเป็นน้ำที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับน้ำที่อยู่ในเซลล์ มีแร่ธาตุมาก และ มีขนาดเล็กทำให้น้ำปัสสาวะสามารถซึมผ่านผนังเซลล์ในร่างกายได้ทุกชนิด รวมทั้งเซลล์มะเร็ง และ ผนังเซลล์เชื้อโรคทั้งหลาย (ไวรัส เชื้อรา พยาธิ) เมื่อเข้าไปแล้วจะทำการปรับสมดุลในเซลล์ใหม่ทำให้เนื้อร้าย และเชื้อโรคตาย 3. น้ำปัสสาวะมีสารที่ช่วยรักษาโรคอยู่มาก เช่น

 - ยูโรไคเนส  (Urokinase) เป็นเอนไซม์ที่ช่วยละลายลิ่มเลือด ช่วยรักษาคนไช้ที่มาภาวะเส้นเลือดอุดตัน โรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน

 - อีริโทรพอยติน (Erythropoietin) เป็นสารกระตุ้นการสร้างฮีโมโกลบิน และเม็ดเลือดแดง ช่วยรักษาโรคโลหิตจาง

นายแพทย์ธรรมาธิกรี ใช้น้ำปัสสาวะของคนไข้แต่ละคนกับคนไข้จำนวน 200 คน ผลจากการเช็คเลือดพบว่า คนป่วยทุกคนได้รับผลเช่นเดียวกันคือ เซลล์ร่างกายได้รับออกซิเจนมากขึ้น การสร้างเม็ดเลือดแดงมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ ปริมาณฮีโมโกลบินเพิ่มมากขึ้นอย่างชัดเจน

 - โพรสทาแกลนดิน (Prostaglandins) เป็นฮอร์โมน ช่วยควบคุมการอักเสบ ชะลอความเจ็บปวด ต้านการจับตัวของลิ่มเลือด ช่วยการทำงานของมดลูก

 - อินเตอร์เฟอรอน (Interferon) ช่วยต้านทานโรคมะเร็ง

 - ฮอร์โมนเพศ (sex hormone) เสริมสร้างระบบการมีประจำเดือน การตกไข่ ช่วยให้ผิวดี

 - ฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin Hormone) ช่วยการทำงานของตับอ่อน ช่วยรักษาโรคเบาหวาน

 - เมลาโทนิน (melatonin) พบเฉพาะในน้ำปัสสาวะหลังตื่นนอนตอนเช้า ช่วยลดความกระวนกระวาย อารมณ์ดี สดชื่น

 - โกรทฮอร์โมน (Growth Hormone )  ช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ เสริมสร้างความแข็งแรง ช่วยการเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่

 - แร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม, แมกนีเซียม, ฟอสฟอรัส, ทองแดง, สังกะสี, เหล็ก, โพแทสเซียม


วิธีใช้น้ำปัสสาวะ

สามารถใช้ได้ทั้งภายใน และ ภายนอก

วิธีใช้ภายใน

- แนะนำให้ใช้น้ำปัสสาวะหลังตื่นนอนตอนเช้า ปริมาณที่เหมะสมในแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน ให้ลองเริ่มต้นที่ครั้งละ 1 ช้อนชา วันละ 1 ครั้ง แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณหาปริมาณที่เหมอะสม ถ้าทานเยอะไปร่างกายจะดีทอกซ์มาก จะมีอาการไม่สบายตัว
วิธีใช้ภายนอก

1. ล้างและ รักษาแผล

น้ำปัสสาวะช่วยฆ่าเชื้อโรค สามารถใช้กับแผลติดเชื้อได้ ไม่จำเป็นต้องล้างน้ำออก ถ้าอยากล้างน้ำให้รอน้ำปัสสาวะซึมเข้าผิวแล้วค่อยล้างออก

Note

- ถ้าน้ำปัสสาวะซึมลงผิวแล้วจะไม่ส่งกลิ่นเหม็นในภายหลัง เพราะมันซึมเข้าผิว แต่ถ้าโดนเสื้อผ้าจะมีกลิ่นเหม็น

- สามารถเพิ่มประสิทธิภาพของน้ำปัสสาวะในการรักษาแผลโดยการแช่เปลือกมังคุดที่ล้างสะอาด (หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ) ลงไปในน้ำปัสสาวะ จากนั้นทิ้งไว้ 15 วัน – 3 เดือน

2. สวนล้างลำไส้

สามารถผสมน้ำปัสสาวะ กับน้ำเปล่าเวลาสวนล้างลำไส้ได้ ช่วยให้การสวนล้างลำไส้มีประสิทธิภาพดีขึ้น

3. สวนล้างช่องคลอด 

- ช่วยรักษาอาการตกขาว ช่วยให้เยื่อบุช่องคลอดแข็งแรงขึ้น ช่วยให้มีน้ำหล่อเลี้ยงช่องคลอด
เนื่องจากช่องลอดไม่มีหูรูด ดังนั้นน้ำที่สวนเข้าไปจะไหลออกมา ถือว่าเป็นปรกติ

4. หยอดตา

- ช่วยล้างพิษในตา ตาล้าที่เกิดจากการใช้สายตามากเกินไป รักษาต้อหิน ต้อกระจก แสบตา

- หยดน้ำปัสสาวะไปที่ตา 1-2 หยด ถ้าน้ำปัสสาวะเข้มข้นมากสามารถเจือจางด้วยน้ำสะอาดได้ ถ้ามีอาการแสบตาหลังจากใช้น้ำปัสสาวะไม่ต้องตกใจไม่นานก็หาย

5. ทาบริเวณที่ปวด

- ช่วยลดอาการปวดตามส่วนต่างๆได้

6. บ้วนปาก หรือ อม

- นำน้ำปัสสาวะผสม เกลือ ทะเลนิดหน่อยแล้วใช้บ้วนปาก หรือ อม ช่วยรักษาอาการปวดฟัน เหงือกบวม อักเสบ


7. ล้างหู

- หยดปัสสาวะลงในหูทิ้งไว้ซักพักแล้วตะแคงหูเอาน้ำออก ช่วยลดอาการอักเสบในช่องหู หูติดเชื้อ


ประสบการณ์จริงจากการใช้น้ำปัสสาวะรักษาโรค

✿✿ โรคไซนัส ภูมิแพ้ชนิดต่างๆ ✿✿

ผู้ป่วยหญิงมีอาการภูมิแพ้ที่ระบบทางเดินหายใจ

      เธออายุ 30 ปี คือ เวลาพูดจะไออยู่ตลอด เจ็บคอ เสียงแห้ง รักษาแพทย์แผนจีน กินยาวันละ 10 เม็ด เสียค่ารักษาครั้งละ 5000 บาท กินวันละ 1 เม็ด ไม่หาย จึงหันมารักษาด้วยน้ำปัสสาวะ เมื่อดื่มช่วงวันสองวันแรกรู้สึกอ่อนเพลีย แต่พอดื่มเข้าไปเรื่อยๆ อาการอ่อนเพลียก็หาย ดื่มวันละ 3 เวลา เช้า กลางวัน เย็น ดื่มมาเป็นเวลา 1 ปี อาการโรคภูมิแพ้ก็หายไป ดื่มต่อๆมาจนปัจจุบัน นอกจากหายจากภูมิแพ้แล้ว ปรากฏว่านอนหลับดีขึ้น ไม่เป็นหวัดอีกเลย ผิวที่เป็นเม็ดๆแห้งอยู่ด้านหลัง ใช้น้ำปัสสาวะราดตัวก่อนอาบน้ำ เพียง 3 วัน เม็ดแห้งๆที่หลังก็หายไป

ผู้ป่วยโรคไซนัสชนิดรุนแรง

     มีอาการไอมานาน 2-3 เดือน ก็ไม่หาย แม้อาการหวัดจะหายแล้ว รักษาไม่หาย จึงดื่มน้ำปัสสาวะ 3 วันแรกอาการดีขึ้นมาก ดื่มต่อไปจนครบ 1 เดือน โรคภูมิแพ้ที่เป็นหนักมาก ชนิดน้ำมูกข้นเขียวเป็นก้อนเต็มโพรงจมูก ไหลงลงคอ มีกลิ่นเหม็นคาว หมอตรวจแล้วบอกว่า เป็นไซนัสชนิดรุนแรง หมอให้ยามากินก็ไม่หาย มีทั้งยาแก้อักเสบ ยาลดบวม ยาขับเสมหะ ยาแก้ภูมิแพ้ แต่พอดื่มน้ำปัสสาวะมาได้ 3 เดือน อาการไซนัสหายหมด จึงตั้งใจดื่มตลอดชีวิต

ผู้ป่วยโรคไซนัสอักเสบ

     เป็นชายวันกลางคน เป็นไซนัสอักเสบเรื้อรังมานาน ต้องใช้ยาพ่น “เพนาซีน” เป็นประจำ ใช้บ่อยใช้ติดต่อกันมานาน จนกระทั่งเส้นเลือดฝอยในเนื้อเยื่อบุโพรงจมูกเปราะแตกง่าย ทำให้มีเลือดไหลออกมาเป็นประจำ คล้ายเลือดกำเดา เมื่อหันมาใช้น้ำปัสสาวะด้วยการดื่ม สูดเข้าไปขังไว้ในโพรงจมูก ค้างไว้ให้นานที่สุด เท่าที่เราจะกลั้นลมหายใจเอาไว้ได้ แล้วจึงค่อยปล่อยออกมา ทำหลายรอบในแต่ละครั้ง ปรากฏว่าเลือดกำเดาหายไปเลย อาการทรมานจากไซนัสอักเสบค่อยๆดีขึ้น เลิกพ่นยาโดยเด็ดขาด

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ทางเดินหายใจ

     ชายไทยวัย 30 ปี เป็นโรคภูมิแพ้มาหลายปี มีอาการน้ำมูกไหลตลอดปี ไม่ว่าจะนั่ง ยืน เดิน และ นอน น้ำมูกก็ไหล จึงตัดสินใจดื่มน้ำปัสสาวะของตนเอง เฉพาะตอนเช้า ดื่มมา 5-6 เดือน อาการต่างๆหายขาด รวมทั้งอาการปวดหลังที่เป็นประจำก็หายไปด้วย

ผู้ป่วยโรคผื่นแพ้ทางผิวหนัง

     นางสาวพรศรี เป็นโรคภูมิแพ้แบบคันทั้งตัว เป็นหวัดชนิดลงคอปีละหลายครั้ง ดื่มน้ำปัสสาวะทุกวันอาการทุเราลงอย่างเห็นได้ชัด ใช้น้ำปัสสาวะทาที่คัน ทาทั้งตัวก่อนอาบน้ำ บัดนี้อากาทั้งสองหายหมดแล้ว

ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้อากาศ

     ผู้ป่วยรายนี้นอกจากเป็นโรคภูมิแพ้อากาศแล้ว ยังเป็นผิวหนังเน่าเปื่อย ซึ่งจะเป็นตอนอากาศหนาวเย็นต่อเนื่อง เช่นฤดูหนาวจะเป็นมากพิเศษ เป็นทุกปี เป็นๆหายๆ ใช้น้ำปัสสาวะทาบริเวณผิวที่เป็นโรค ดื่มน้ำปัสสาวะทุกวันเช้า-เย็น ปรากฏว่าอาการโรคภูมิแพ้ทุเราลง ผิวหนังเน่าเปื่อยหายไปเลย ยังดื่มต่อมาทุกวันแม้โรคทั้งสองจะหายไปแล้ว

✿✿ โรคปวดประจำเดือน ✿✿

ผู้ป่วยปวดประจำเดือน

     เป็นสตรี อายุ 28 ปี ปวดประจำเดือนอย่างมาก ปวดจนตัวงอ มีอาการตกขาวร่วมด้วย ได้ใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำ สวนล้างช่องคลอด ก่อนมีประจำเดือน ในอัตราน้ำปัสสาวะ 1 แก้ว : น้ำเปล่า 6 แก้ว ช่วงรักษาตัวนั้นงดผลไม้หวานทุกชนิด กินผักเป็นหลัก ดื่มน้ำคั้นใบย่านาง ดื่มน้ำปัสสาวะ ปรากฏว่าอาการตกขาวที่ก่อให้เกิดความคันอย่างมาก ทุเลาลงและหายไป เมื่อถึงเวลาประจำเดือนมาครั้งแรก อาการปวดประจำเดือนลดลงอย่างมาก สวนล้างช่องคลอดวันเว้นวัน 2 วัน ทำติดต่อกันมาเป็นเดือน พอเข้าเดือนที่ 2 อาการปวดประจำเดือนแทบหายไปเลย มาหายสนิทในเดือนที่ 4 ส่วนอาการตกขาวและคันอย่างมาก หายภายใน 2-3 วันแรก

ผู้ป่วยปวดประจำเดือนมาตั้งแต่รุ่นสาว

     เป็นสตรี อายุ 40 ปี ปวดประจำเดือนมาตั้งแต่แรกรุ่นเลยทีเดียว ทั้งปวดท้องน้อย ปวดเมื่อยตามเนื้อตัว ร้อนตามหลังเท้า มีอาการชาที่ขา ไม่มีแรง เหนื่อยหอบ อย่างมาก จิตใจท้อแท้ หมดอาลัยตายอยากกับชีวิต กินยาอะไร รักษาทางไหน กับหมอคนไหนๆก็ไม่หาย จนหมดปัญญา ปล่อยเหตุการณ์ เป็นไปตามบุญตามกรรม จนย่างเข้าอายุ 40 ปี จึงได้พบกับน้ำปัสสาวะจึงดื่มน้ำปัสสาวะของตนเองมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน ดื่มติดต่อกันมานาน 3 ปี ปรากฏผลอาการดีขึ้นเรื่อยๆ จนค่อยๆหายทุกอาการ แม้น้ำหนักจาก 54 กิโลกรัม ก็ขึ้นเป็น 60 กิโลกรัม บัดนี้อาการปวดประจำเดือนและปวดอื่นๆ หวนกลับมาเลย

✿✿ โรคตา ✿✿

ผู้ป่วยโรคตามัว

     เป็นชายในวัยกลางคน มีอาการตามัว มองไม่ค่อยเห็น อ่านหนังสือไม่ได้ มองดูหน้าคนจะดำคล้ำไปหมด หมอบอกว่าเป็นต้อกระจกที่ตาทั้งสองข้าง นัดผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์ตา ก่อนจะถึงวันผ่าตัดแค่เพียง 8 วัน ได้รับรู้เรื่องน้ำปัสสาวะใช้รักษาตาได้ จึงเริ่มด้วยการเอา น้ำปัสสาวะล้างหน้า แล้วล้างลูกตาด้วย วันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น ดื่มน้ำปัสสาวะหลังตื่นนอนตอนเช้าทุกวัน ทำอย่างต่อเนื่อง แค่เพียงวันแรกก็รู้สึกว่า ตามัวเบาบางลง อาการปวดตาหายไป จึงเกิดความศรัทธาเชื่อมั่น เลื่อนนัดการผ่าตัด ทำเช่นนี้ไปจนเกือบจะถึงเดือน ปรากฏว่าตาหายมัว มองเห็นชัดขึ้น ม่านดำที่คลุมหน้าคนเมื่อเวลามอง เบาบางลงไปมาก จึงตัดสินใจยกเลิกนัดผ่าตัดไปเลย

ผู้ป่วยโรคตาแห้ง

     เป็นสตรีวัยกลางคน เป็นโรคตาแห้ง เป็นมาก จนรู้สึกไม่สดชื่น รำคาญตัวเอง หมอให้น้ำตาเทียมมาหยอด พอหยอดแล้วรู้สึกดีขึ้นเฉพาะตอนนั้น แค่เพียงไม่ถึง 5 นาที ต่อมาลองใช้น้ำปัสสาวะหยอดแทน รู้สึกสบายตาขึ้นเยอะ แต่นั้นมาก็ใช้น้ำปัสสาวะทั้งล้างตาและหยอดตา พร้อมกับปรับอาหารการกิน ให้มีผักผลไม้มากขึ้น

ผู้ป่วยโรคตาแดง

     เป็นสตรีวัย 30 ปี เป็นสาวโรงงาน ไปติดโรคตาแดงมาจากโรงงาน เป็นมากชนิดที่ขี้ตาไหลออกมากลบตาจนลืมตาไม่ขึ้น เธอใช้น้ำปัสสาวะหยอดตา ขี้ตาเหลวลงและค่อยลดน้อยลง ต่อมาอาการปวดกระบอกตาก็หายไป และตาแดงหายในที่สุด เธอไปบอกเพื่อนที่โรงงาน ให้ใช้น้ำปัสสาวะรักษาตาแดงเช่นเดียวกัน ปรากฏว่าหายทุกคน

✿✿ โรคมะเร็ง เนื้องอก โรคเอดส์ เบาหวาน ✿✿

ผู้ป่วยมะเร็งที่กระเพาะอาหาร และลำไส้ใหญ่

     ใช้การดื่มน้ำปัสสาวะอย่างเดียวรักษา ปรากฏว่าก้อนเนื้อที่คล้ำเจอ กับเลือดที่ซึมไหลมากับอุจจาระค่อยๆจางลง ก้อนเนื้อยุบลงต่อมาก็คลำไม่เจออีกเลย

ผู้ป่วยหญิงโรคมะเร็งเยื่อหุ้มปอด

     อายุ 73 ปี เป็นมะเร็งที่เยื่อหุ้มปอด มีน้ำขังที่ปอดข้างขวา ทรมานมาก ไอตลอดทั้งวัน จนเจ็บหน้าอกและชายโครง บางคืนไอจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลย กินข้าวไม่อร่อยกลืนข้าวไม่ลง ใจสั่นหวิวๆ พอดื่มน้ำปัสสาวะวันละ 3 ครั้งทุกวัน พร้อมกับสวดมนต์ภาวนา ออกกำลังกายตามที่สามารถ หนึ่งเดือนผ่านไป อาการไอลดลงอย่างมาก อาการเจ็บชายซี่โครงหายไป เจริญอาหารขึ้น หายใจโล่งสะดวก อาการปวดศีรษะ ปวดหน้าที่เป็นบางครั้งบางคราวก็หายไปด้วย ยังคงดื่มน้ำปัสสาวะต่อไป

ผู้ป่วยหญิงโรคเนื้องอกที่เต้านม

     อายุ 32 ปี ผ่าตัดเอาก้อนเนื้อออกครั้งแรก ไม่ถึงปีก้อนเนื้อนั้นก็งอกขึ้นมาอีก จึงหันมาดื่มน้ำปัสสาวะหลังตื่นนอน วันละ 1-2 แก้ว ดื่มไปได้ 5 เดือน ปรากฏว่าเนื้องอกที่งอกขึ้นใหม่ยุบหายไปเลย ไปตรวจซ้ำที่โรงพยาบาลศิริราช ก็คลำหาไม่พบ บัดนี้ดื่มมาได้ 9 ปีแล้ว หายจากโรคเนื้องอกแล้ว รู้สึกจิตใจดีขึ้นมาก ใจเย็นขึ้น ยังดื่มต่อไปเพื่อรักษาร่างกายให้คงทน

ผู้ป่วยโรคเอดส์

     เป็นฝรั่งอยู่เมืองนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา เป็นโรคเอดส์ระยะสำแดงโรคอย่างเต็มที่ แถมเป็นมะเร็งชนิด Kaposi’s Sarcoma อีกด้วย มะเร็งกระจายทั่วร่างกายแล้ว หมอบอกว่าจะอยู่ได้ไม่เกิน 2 ปี แต่ต้องรักษาด้วยยาชนิดดีอย่างเต็มที่ ผู้ป่วยรายนี้เป็นนายแพทย์ จึงหันหลังให้กับยาทุกชนิด ใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ทั้งทาตามแผลที่ปะทุ เช่น แผลเนื้อตายที่ขาข้างขวา แผลที่ติดเชื้อราซึ่งเคยใช้ยาสารพัดชนิด ทั้งทาและกินก็ไม่หาย ใช้น้ำปัสสาวะแช่แผลเลย แค่วันแรกแผลกลับสงบดี ไม่มีอาการคันคะเยอแบบรุนแรงดังที่เคยเป็นมาก่อน ผิวหนังที่แตกระแหงจนปวดแสบปวดร้อน คลายตัวลงอย่างมาก หัวแม่เท้า ส้นเท่าที่แตก ค่อยๆดีขึ้น ต่อมาดื่มได้สัปดาห์ ที่ 2-3 ผิวที่เท้างอกขึ้นมาใหม่ ผิวอ่อนเหมือนผิวเด็ก อาการกระวนกระวายกระสับกระส่าย นอนไม่ค่อยหลับหายไป ทำให้ผู่ป่วยหลับดีขึ้น

     เขาดื่มน้ำปัสสาวะ ด้วยความรู้สึกเคารพในกลไดธรรมชาติ เริ่มดื่มน้ำปัสสาวะที่ปริมาณ 30 ซีซี ต่อมาเพิ่มเป็น 1 แก้ว (100 ซีซี) ต่อ วัน 7 เดือนผ่านไปก้อนมะเร็ง Sarcoma ยุบตังลง และหายในที่สุดแผลเปื่อยในปากก็หายไปเลย ระบบภูมิคุ้มกันต้านโรคปรับตัวขึ้นมาก สามารถต้านเริม (Herpes) ไวรัสได้บ้างแล้ว และ ต่อมาก็สามารถต้านเชื้อไวรัส Cytomegalo และไวรัส Papilloma ได้ด้วยเช่นกัน คนป่วยรายนี้ไม่เคยรู้สึกดีๆมีความหวัง มานานแสนนานแล้ว คราวนี้เขาเห็นแสงสว่างของชีวิตเด่นชัดขึ้น มีความหวังอย่างมาก สดชื่นขึ้น และมีคุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างมาก มั่นใจอายุยืนยาวกว่าที่แพทย์กำหนดไว้แน่นอน

ผู้ป่วยโรคเบาหวาน

     แต่เดิมเป็นคนมีกำลังวังชามาก ต่อมารู้สึกเหนื่อยอ่อนเพลียบ่อยๆ ไปตรวจพบว่าเป็นโรคเบาหวาน หมอให้ยามากินติดต่อกันนาน 3 ปีแล้ว อาการมีแต่ทรงกับทรุด เริ่มต้นด้วยการหันมากินอาหารมังสวิรัติ อาการก็ดีขึ้น แต่เบาหวานไม่หาย จึงหันมาใช้น้ำปัสสาวะของตัวเองบำบัด ดื่มมาได้เพียง 7 วันเท่านั้น อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย ทุเลาลงไปอย่างมากๆ รสน้ำปัสสาวะก็ค่อยๆจืดลง ไปวัดน้ำตาลในเลือดปรากฏว่า ลดลงจนเกือบปกติ น้ำปัสสาวะดียิ่งกว่ายาใดๆ
ผู้ป่วยน้ำในหูไม่เท่ากัน

     มีอาการเวียนศีรษะ บ้านหมุน เป็นแทบทุกวัน เป็นมากบ้างน้อยบ้าง เป็นมานานหลายปีแล้ว กินยา หาหมอ ทั้งยาสมุนไพร ยาโรงพยาบาลก็ไม่หาย จึงตัดสินใจดื่มน้ำปัสสาวะ และใช้น้ำปัสสาวะผสมน้ำให้เจือจางหยอดหู ทำเช่นนี้ปรากฏว่าอาการเวียนศีรษะทุเลาลง ทำต่อเนื่องมาได้เดือนกว่าๆ อาการเวียนศีรษะแทบหายไปเลย ดื่มต่อมาอีกเรื่อยๆอาการต่างๆหายขาด

✿✿ โรคท้องผูก ริดสีดวง ✿✿

ผู้ป่วยท้องผูกเรื้อรัง

     มีอาการท้องผูกมาหลายปี มีลมขึ้นบ่อยๆ กินผักผลไม้ และ ข้าวกล้อง ก็ไม่ได้ผล บางครั้งไม่ถ่ายนานถึง 4 วัน จนจุกเสียดแน่นท้องมาก จึงตัดสินใจดื่มน้ำปัสสาวะ ดื่มไปเพียง 10 นาที ก็ถ่ายท้องและระบายลมออกมาได้มาก ดื่มไปเรื่อยๆอาการท้องผูกหายไปเลย ถ่ายเป็นปกติจนทุกวันนี้


ผู้ป่วยริดสีดวงทวาร

    แสดงอาการเป็นถึงเลือดปูดออกมาทางทวารหนัก ใช้น้ำปัสสาวะลูบบริเวณริดสีดวงทวารบ่อยๆ ทุกครั้งที่เข้าห้องน้ำ ดื่มน้ำปัสสาวะตอนเช้าหลังจากตื่นนอน ปรากฏว่าภายใน 3 วัน หัวริดสีดวงหายเรียบ ผลพลอยได้คือ ความดันปกติ อาการปวดหลังปวดเอวหาย ดื่มต่อมาจนบัดนี้ 10 ปีแล้ว อายุย่างเข้า 68 ปี พอดี สุขภาพแข็งแรง ผิวพรรณก็ดี

✿✿ โรคอื่นๆ ✿✿

ผู้ป่วยโรคปวดข้อ

     ปวดตามข้อต่างๆ แล้วยังมีอาการปวดหลังปวดเอวด้วย จึงเริ่มดื่มน้ำปัสสาวะรักษาอาการปวด เริ่มวันละ 1 ครั้งก่อน ต่อมาก็เพิ่มเป็นวันละ 3-5 ครั้ง โรคปวดข้อหายเป็นปลิดทิ้ง อาการปวดหลัง ปวดเอว ก็ทุเลาเบาบางลงอย่างมาก ไม่ช้าคงจะหายหมด

ผู้ป่วยโรคไมเกรน

     ปวดศีรษะข้างเดียวแบบรุนแรง เป็นมานานปวดมากชนิดที่ต้องกินยาระงับอาการปวด ต่อเนื่องยาวนานเป็น 30 วัน รักษาแพทย์ทางเลือกหลายทาง ตั้งแต่ใช้สมุนไพรบำบัด โฮเมโอพาทีบำบัด สุคนธรสบำบัด นวดฝ่าเท้าบำบัด ไม่หาย จึงหันมาใช้น้ำปัสสาวะบำบัด ด้วยการดื่มทุกวัน วันละ 1 แก้ว ใช้น้ำปัสสาวะหมักผม พอกหนังศีรษะ ตั้งแต่วันแรก อาการปวดศีรษะทุเลาลง ต่อมาดื่มได้ครบ 10 วัน อาการไม่เกรนห่างไปมาก ดื่มต่อมาเรื่อยๆก็ไม่เคยปวดศีรษะไมเกรนอีกเลย

ข้อมูลจากหนังสือชื่อ “ยาพระพุทธเจ้า น้ำปัสสาวะ เป็นยารักษาโรค” ของสำนักพิมพ์แสงแดด

Visitors: 110,988