วิธียืนสมาธิรักษาโรค

 

แม่ชีธัญพร สุวรรณ ใช้การยืนสมาธิรักษาโรคมะเร็งที่ลุกลามไปทั่วร่างกาย
จนหมอบอกว่าไม่มีเชื้อแล้ว

ท่านสามารถ ดาวน์โหลด หนังสือธรรมโอสถ มหัศจรรย์แห่งการยืนได้ที่นี่

 

วิธียืนสมาธิ

          ท่าทางในการยืน

          ยืนวางเท้าห่างกันพอประมาณระยะไม่เกินหัวไหล่ไม่กว้างหรือชิดกันจนเกินไปเพื่อให้รับน้ำหนักตัวเองได้

          ห้ามขยับนิ้วเท้า  เข่าไม่งอ  จับความรู้สึกอยู่ที่ลมหายใจเข้า-ออก  หากหายใจเข้ายาว  ให้หายใจออกยาว  ถ้าหายใจเข้าสั้น  ให้หายใจออกสั้น  (ให้หายใจเข้า-ออก เสมอกัน)  จะเอามือกอดอกหรือวางไว้ข้างลำตัวก็ได้แล้วแต่จะถนัด

          ตัวตรง  หน้าตรง  สายตามองเฉียดปลายจมูกลงไปไม่เกิน  ๔  ศอก  ไม่ก้มคอ  ไม่หลับตา  ประมาณ  ๒๐  นาที  ใต้ฝ่าเท้าจะเริ่มชา  เริ่มร้อน  จะปวดส้นเท้า  บางคนอาจจะปวดมาถึงน่อง  ก็ให้จับความรู้สึกตามความเป็นจริง  เมื่อเวทนาเกิดที่ใด  ให้เอาจิตไปจับที่เวทนานั้น

          ไม่ควรใส่ถุงเท้าหรือเอาอะไรมารองใต้ฝ่าเท้า  ควรยืนเท้าเปล่าบนพื้นราบ

          ยืนนานเท่าไร

          ทนยืนให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้  ต่ำสุดให้ได้ประมาณ  ๑  ชั่วโมง  ถ้ายืนได้  ๒  ชั่วโมงขึ้นไปจะเห็นผลดีและเร็วยิ่งขึ้น  ควรยืนอย่างน้อยวันละ  ๑  ครั้ง  หรือมากกว่านั้นก็ยิ่งดี  ประมาณ  ๓-๕  วัน  จะรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลง  โดยจะยืนช่วงเวลาใดก็ได้  ให้ทำเมื่อเราสะดวก

          เมื่อต้องการออกจากการยืน

          ให้เอามือทั้ง  ๒  ข้างวางลงแนบลำตัว  สูดลมหายใจเข้าลึก ๆ ยาวๆ  หายใจออกยาวๆ ช้าๆ  หลายๆ ครั้ง  จนรู้สึกว่าตัวเบา  การสูดลมเข้าไปนี้ก็เพื่อช่วยคลายกล้ามเนื้อส่วนต่างๆ  ของร่างกาย  หลังจากนั้น  ค่อยๆ  ขยับนิ้วเท้าช้าๆ  ใจเย็น ๆ  ค่อยๆ  เปิดฝ่าเท้าทีละข้าง  จนรู้สึกว่าฝ่าเท้าเบา  จากนั้นจึงงอเข่าลงทีละข้าง  ทำจนรู้สึกว่าตัวเบา  แล้วค่อยนั่งลง  เหยียดเท้าออกไปตรงๆ  เพื่อให้เลือดไหลเวียน  (ห้ามก้าวเท้าเดินจนกว่าขาจะโล่ง  เท้าจะเบา  เพื่อป้องกันการหกล้ม)

          อย่าวิตกกับอาการหลังการปฏิบัติ  ในบางคนอาจจะมีอาการขาแข็ง  ปวดหรือชามากกว่าเดิม  อาการเหล่านี้จะหายไปเองในวันถัดไป

          การยืนรักษาโรค

          เริ่มต้นเหมือนการยืนสมาธิ  แต่สามารถทำกิจกรรมอื่นๆ ร่วมไปได้  เช่น  ดูโทรศัพท์  อ่านหนังสือ  ฯลฯ  โดยมีข้อแม้ว่าตั้งแต่ช่วงเอวลงไปถึงฝ่าเท้าห้ามขยับเขยื้อนเช่นเดียวกัน

          ประโยชน์จากการยืน

          การยืนจะทำให้เกิดความร้อนจากใต้ฝ่าเท้า  ไล่ขึ้นไปสู่ศีรษะ  ช่วยดันเส้นเอ็น,  เส้นเลือดที่ตีบตันอยู่  ทำให้เลือดไหลเวียนได้สะดวก  หลายๆ  โรคสามารถทุเลาลงได้โดยไม่ต้องไปเสียเงินเสียทอง  เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองแต่ต้องมีความอดทน  อาการบางอย่างจะหายไป  โดยไม่กลับมาเป็นอีก

          มี  ๓  สิ่งที่อยากจะขอจากทุกท่านคือ

          ข้อแรก  ขอให้เชื่อมั่น

          ข้อสอง  ขอให้มีศรัทธา

          และข้อสุดท้าย  ขอให้ซื่อสัตย์กับตัวเอง

          ทั้งนี้เพื่อให้การปฏิบัติของทุกท่านเห็นผลได้เร็วยิ่งขึ้น

 


Visitors: 150,222