พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

ETHERIC BODY FOR HEALTH

พลังกายทิพย์เพื่อสุขภาพ

วิชาที่ช่วยเหลือคนมากมายมานานกว่า 20 ปี

แม้แต่แพทย์แผนปัจจุบันบางท่านยังนำวิชานี้ผสมผสานช่วยเหลือคนไข้

★★★ เรียนจบแล้วสามารถช่วยเหลือตัวเอง และ รักษาผู้อื่นได้ ★★★

เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

สอนโดยคุณย่า เยาวเรศ บุนนาค

 

วิชาพลังกายทิพย์ใช้บำบัดรักษาโรค โดยใช้อำนาจของสมาธิดึงพลังคอสมิกจากจักรวาล เข้ามาเพิ่มพลังให้กับจักระ และ รักษาอวัยวะต่างๆตามร่างกายตามที่กำหนด

คุณย่าสอนอะไรบ้าง

- สอนวิธีกำหนดจิตทำสมาธิเพื่อดึงพลังคอสมิกเข้าตัว
- สอนวิธีหายใจเดินลมปราณ
- ศีลธรรม
- สอน โยคะ charge จักระ
- ระดับ ที่ 1 charge ได้ 2 จักระ
- ระดับ ที่ 2 charge ได้ 6 จักระ
- โยคะ ของ ดร. โรเบิร์ต แซนนี่
- โยคะ ของ คุณ บาร์บาร์รา แอนเบนเนล (ระดับที่ 2)
- วิธีใช้พลังคอสมิกในการฟอกเลือด (ระดับที่ 2)
ๆลๆ

ระดับการอบรม

ระดับ1 : ปฐมจักระ เรียน 6 วันติดต่อกัน (เปิดทั่วไป ไม่จำกัดความรู้พื้นฐาน)
ระดับ2 : พัฒนาจักระ เรียน 2 วัน ติดต่อกัน (ต้องผ่านระดับ1.ปฐมจักระแล้ว)
ระดับ3 : กายทิพย์ (ต้องผ่านระดับ2.พัฒนาจักระ แล้ว , ปฏิบัติตามที่คุณย่าสอนอย่างสม่ำเสมอ, อุทิศตนรักษาผู้อื่นและมีผลการรักษาดี และผ่านการคัดเลือกของคุณย่าเยาวเรศ) *** ระดับนี้ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นผู้สอน เท่านั้น ***

ประสบการณ์เรียน และ รักษาโรค

 ครอบครัวคุณ บี

คุณ บี : กรวยไตอักเสบ ระบบหัวใจผิดปรกติ ปัสสาวะไม่สุด ประจำเดือนผิดปรกติ

- อาการดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต้องใช้ยา   ประจำเดือนที่ผิดปรกติ หายขาด

คุณพ่อ : เกาต์ ขาบวม  - อาการดีขึ้นเรื่อยๆ ไม่ต้องใช้ยาแผลที่เกิดจากต่อต่อยหายไว

ลูกชาย : ภูมิ แพ้  ทอนซิลโต - ภูมิแพ้ และ ทอนซิลโตหาย

 

  คุณ วุฒินันท์ รัตนเมธานนท์ : โรคไวรัสเข้าตา ตาพร่ามัว เบาหวาน
- ตาดีขึ้น ตามลำดับ สุขภาพแข็งแรงขึ้น เบาหวานดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหลังจากฟอกเลือด

เรียนที่ไหน

มีเปิดสอนหลายที่ เช่น

- บ้านคุณย่า (อาคาร พรสวรรค์)
เลขที่ 40/4 ถนนเทศบาลนิมิตรใต้ ถนนประชานิเวศน์ 1 เขตจตุจักร กทม.10900

- โรงแรม เดอะสยามเฮอริเทจ

- แอมพาร์ค(I'm Park)

- ๆลๆ

ตารางเรียน

http://www.khunya.in.th/Menu4.asp

Visitors: 158,516