เตือนใจนักภาวนา

"เตือนใจนักภาวนา"


อย่าเอาธรรมมาคว่ำกลับด้าน...

อาจารย์ชี้ให้ศิษย์เห็นความสำคัญของการมุ่งมั่นเพื่อพระนิพพานว่า เป็นการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ต้องมีใจเยี่ยงขุนทหารเป็นการภาวนาเพื่อจบสิ้นภพชาติที่ลากยาวมาข้ามพุทธันดร ไม่ใช่ภาวนาเอาประกาศนียบัตรว่าฉันทำได้ แม้แต่การขึ้นบันได จากโสดาสู่สกิทา ก็เป็นการร่นภพชาติจาก อีก 7 ชาติเหลือ 1 ชาติ... ไม่ใช่ 7 ปีเหลือ 1 ปี มันเป็นการตัดภพชาติที่ต้องติดอยู่ในกองทุกข์และต้องกลับมาชดใช้วิบาก ดังนั้นอย่าคิดว่าคนอื่นทำได้ฉันก็ต้องทำได้มันไม่ใช่เรื่องการแข่งขันให้ได้รับการสรรเสริญได้ประกาศนียบัตรแต่มันเป็นการประกาศความเป็นไทให้แก่ดวงจิตที่ถูกกักขังมายาวนานชั่วกาลปาวสานดังนั้นผู้หมายมั่นต้องตระหนักถึงความสำคัญอันยิ่งใหญ่ ไม่ใช่แค่การลากขาเดินขึ้นบันได้ แต่ต้องปักหลักเผาเครื่องแผูกใจ ลุยกันทุกหยด ด้วยศรัทธาอันยิ่ง ตระหนักแน่นรู้หน้าที่และมีวินัย

อ.อัจฉราวดี วงศ์สกล
ตุลาคม 2558

Visitors: 131,800