สักโดยไม่รู้ว่าตนกำลังเปิดประตูไปสู่อะไร

สักโดยไม่รู้ว่าตนกำลังเปิดประตูไปสู่อะไร


หนังสือ "ฆราวาสบรรลุธรรม 2" คัมภีร์ที่สุดแห่งความจริงแห่งกึ่งพุทธกาล
ที่จะเปิดปัญญาสู่ความจริงอีกด้าน ให้ผู้อ่านพิจารณาด้วยจิตที่ปราศจากอคติ
โดย ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
...

"เดี๋ยวนี้เห็นคนสักเยอะแยะไปหมด โดยผู้สักไม่รู้ว่าตนกำลังเปิดประตูไปสู่อะไร

การสักรูปต่าง ๆ ลงไปในเนื้อในร่างกาย คือการเชื่อมไปถึงจิต เพราะจิตฝังอยู่ในกาย สิ่งใดที่เกิดกับกายก็มีผลถึงจิตด้วย.... ผู้ที่นิยมสักรูปสัตว์ต่าง ๆ เช่น เสือ มังกร ก็คือการเปิดช่องให้วิญญาณของสัตว์เหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ในจิต จัดได้ว่าเปิดประตูบานใหญ่เชื้อเชิญเข้ามาเลย ผู้ที่เข้าไปสู่การสักรูปสัตว์จึงมักจะหยุดไม่ได้ จิตจะถูกเร้าให้ไปสักเพิ่มขึ้น ๆ ไปเรื่อย ๆ เพราะเมื่อจิตสัตว์เหล่านี้เข้ามาอาศัยอยู่ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ก็ไปดึงพวกเดียวกันเข้ามาด้วยอำนาจ จิตเดิมก็อ่อนกำลังลงไปเรื่อย ๆ กิเลสเหล่านี้ก็จะผลักดันให้สักต่อไป เพื่อตนจะได้ขยายขอบข่ายอำนาจเหนือจิตของผู้ไปสักมากขึ้น
..
การสัก ก็คือการเปิดจิตให้เป็นที่อยู่ของกิเลส ซึ่งคือวิญญาณของสัตว์ต่าง ๆ เมื่อถูกครอบมากเข้าคนที่จิตอ่อนก็หยุดไม่ได้ ทำให้บางคนสักจนไม่มีที่บนร่างกายให้สัก ซึ่งในทางจิตก็ถูกบงการด้วยกิเลสในรูปวิญญาณของสัตว์ จนผู้สักก็จะมีวิสัยเยี่ยงนิสัยกิเลสเหล่านี้ บางคนจึงมีแววตาดุร้ายน่ากลัว บางคนแววตาดูพิศวงไม่เหมือนแววตาคน บางคนแววตาเหมือนเสือแบบที่ตนไปสักไว้ ไม่มีความอ่อนโยนแบบมนุษย์
.
สำหรับรอยสักอื่นๆ ที่ไม่ใช่รูปสัตว์ ก็จะมีผลเสียน้อยกว่า แต่รอยสักที่เป็นบาปมากที่สุด คือการสักเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นพระรูป พระนาม หรือทุกสิ่งที่ทำให้จิตเชื่อมไปถึงพระองค์ เพราะร่างกายมนุษย์เป็นของไม่สะอาด เนื้อหนังเป็นเพียงเครื่องปกปิดความน่ารังเกียจ ทั้งเลือด สิ่งปฏิกูลในร่างกาย การนำสัญลักษณ์ที่สูงค่าไปอยู่บนร่างมนุษย์ จึงเป็นการกระทำที่ผิด และจะส่งผลเป็นอกุศลกรรมอย่างแรง ยิ่งหากทำไปด้วยจิตลบหลู่จะยิ่งหนัก เช่น ชาวต่างชาติ สักรูปพระพุทธเจ้าไว้บนหลังฝ่าเท้า "
..
ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
(คัดจากหนังสือ "ฆราวาสบรรุธรรม 2")

......................................................
รอยสักรูปสัตว์? ทำไปแล้วมีผลอย่างไร?
ทำไปแล้วอยากแก้ไขต้องทำอย่างไร ?
อ่านความจริงที่จะเปิดปัญญาได้จากบทที่ ๒๕ รอยสัก รับขันธ์ เจอการเอาคืน จากหนังสือ "ฆราวาสบรรลุธรรม 2"
ที่ร้านหนังสือซีเอ็ด บีทูเอส นายอินทร์
และร้านหนังสือทั่วไป 420 หน้า 170 บาท
รายได้สุทธิจากการจำหน่ายทั้งหมด นำเข้ามูลนิธิโรงเรียนแห่งชีวิต

Visitors: 127,563