“รับขันธ์” สร้างผลร้ายกว่าที่ใครจะคาดคิด

“รับขันธ์” สร้างผลร้ายกว่าที่ใครจะคาดคิด
หนังสือ "ฆราวาสบรรลุธรรม 2" โดย ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล

 

เช่นเดียวกับการไปรับขันธ์ ก็คือการไปเปิดช่องให้จิตของเหล่าเทพที่แสวงศรัทธาเป็นอาหารหรือต้องการอำนาจ ผ่านการมีผู้มาศรัทธาเข้ามามีอำนาจเหนือจิตเดิม การไปรับขันธ์คือการเปิดประตูบ้านให้เหล่าเทพพวกนี้มาบังคับบงการจิต จนเจ้าของจิตไม่มีอิสระในการทำสิ่งที่ดีงามสู่การหลุดพ้น กลายเป็นสมุนบริวารของพวกนี้ไป

ผลที่เกิดคือ ชีวิตจะติดวนอยู่ในวิถีมายา จะหลงกระทำในสิ่งที่จะทำให้จิตหนักและหม่นหมองขึ้นเรื่อย ๆ การจะดำรงสติให้รักษาศีลก็ยากเย็น หากรักษาศีลไม่ได้ ก็เพิ่มพูนบาปกรรมให้มีอกุศลวิบากเพิ่มมากขึ้น เรื่องจะหลุดพ้นจากวัฏสงสารก็เป็นไปไม่ได้เลย เพราะไปสวามิภักดิ์ยกจิต ไปเป็นข้ารับใช้ฝั่งมายาเสียแล้ว เพราะวิถีผู้แสวงอำนาจเป็นวิถีที่สวนทางแห่งการหลุดพ้น คือการไม่มีตัวตน

ท่านอาจารย์อัจฉราวดี วงศ์สกล
(คัดจากหนังสือ "ฆราวาสบรรลุธรรม 2" หน้า 270)

..................................
การรับขันธ์คืออะไร มีผลอย่างไรต่อจิตใจผู้รับขันธ์?
รับขันธ์ไปแล้วอยากแก้ไขต้องทำอย่างไร?
อ่านความจริงได้ในบทที่ ๒๕ รอยสัก รับขันธ์ เจอการเอาคืน จาก "ฆราวาสบรรลุธรรม 2" ที่ร้านหนังสือซีเอ็ด บีทูเอส นายอินทร์ และร้านหนังสือทั่วไป

Visitors: 131,800