สอนพิเศษ ฟิสิกส์ บางแค เอกชัย พระราม2 กำนันแม้น สยาม เส้นรถไฟฟ้า บริเวณใก้ลเคียงสอนพิเศษ ฟิสิกส์ ถึงที่

ยูสุ ติวเอร (พี่ติ)

สอนพิเศษ ฟิสิกส์ เอกชัย บางแค BTS

- สอนพิเศษ ฟิสิกส์  ของระดับชั้น ม4 ม5 ม6 สอนตามบทเรียน จะเน้นเพิ่มเกรด หรือ สอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วแต่พื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน- การเรียนฟิสิกส์ที่ดี ไม่ควรทำแต่โจทย์โดยที่ไม่เข้าใจ เนื้อหาในบทเรียน ควรจะต้องรู้ว่าสูตรแต่ละสูตรใช้ทำอะไร ใช้ได้ในกรณีไหน และฝึกทำโจทย์เพื่อให้มีความคุ้นชินในการใช้สูตร และ เข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนฟิสิกส์มากขึ้น


แนวการสอนพิเศษ ฟิสิกส์ ของผม

- สอนให้เข้าใจเนื้อหา เข้าใจสมการ เน้นพื้นฐาน

- ฝึกตั้งสมการพื้นฐาน ไม่เน้นสูตรลัด แต่มีบ้างในกรณีที่เห็นว่าควรจำเพราะจะทำให้ทำข้อสอบฟิสิกส์ได้รวดเร็วขึ้น 

- ฝึกทำโจทย์ให้มีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ให้เข้าใจนิยามของคำต่างๆมากขึ้น

- ฝึกทำข้อสอบเก่าเข้ามหาวิทยาลัย เริ่มตั้งแต่โจทย์ระดับง่าย แล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้น


สถานที่ : แล้วแต่ตกลง ในบริเวณ พระราม2 เซนทรัลพระราม 2 บางแค เอกชัย กัลปพฤกษ์ สยาม ชิดลม เส้นรถไฟฟ้า


ผู้สอน : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) หลักสูตรนานาชาติ
           
             - ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม จากประเทศญี่ปุ่น

             - สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้

ตัวอย่างการสอนPlaylist ฟิสิกส์เรื่อง สมดุลกล 

Playlist ฟิสิกส์เรื่อง การเคลื่อนที่เป็นวงกลม

ตัวอย่างเอกสาร ประกอบการเรียน ฟิสิกส์

เอกสาร สอนพิเศษฟิสิกส์
เอกสาร สอนพิเศษฟิสิกส์ ถึงที่
เอกสาร สอนพิเศษฟิสิกส์ เอกชัย
ค่าเรียน : แล้วแต่ตกลง

ติดต่อ : 086-028-9997 , Line id : yuzuhealthy

สอนพิเศษ ฟิสิกส์

Visitors: 150,222