สอนพิเศษ ฟิสิกส์ บางแค เอกชัย พระราม2 กำนันแม้น สยาม เส้นรถไฟฟ้า บริเวณใก้ลเคียง

สอนพิเศษ ฟิสิกส์ ถึงที่
ยูสุ ติวเตอร์


สอนพิเศษ ฟิสิกส์ เอกชัย บางแค BTS

- สอนพิเศษ ฟิสิกส์  ของระดับชั้น ม4 ม5 ม6 สอนตามบทเรียน จะเน้นเพิ่มเกรด หรือ สอบเข้ามหาวิทยาลัย แล้วแต่พื้นฐาน และความต้องการของผู้เรียน


- สอนพูดภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ

- การเรียนฟิสิกส์ที่ดีไม่ควรทำแต่โจทย์โดยที่ไม่เข้าใจ เนื้อหาในบทเรียน ควรจะต้องรู้ว่าสูตรแต่ละสูตรใช้ทำอะไร ใช้ได้ในกรณีไหน และฝึกทำโจทย์เพื่อให้มีความคุ้นชินในการใช้สูตร และเข้าใจในเนื้อหาของบทเรียนฟิสิกส์มากขึ้น


แนวการสอนพิเศษ ฟิสิกส์ ของผม

- สอนให้เข้าใจเนื้อหา ให้รู้ว่าสูตรไหนใช้ได้ในกรณีไหน ไม่เน้นสูตรลัด แต่มีบ้างในกรณีที่เห็นว่าควรจำเพราะจะทำให้ทำข้อสอบฟิสิกส์ได้รวดเร็วขึ้น 

- ฝึกทำโจทย์ให้มีความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนนั้นๆ ให้เข้าใจนิยามของคำต่างๆมากขึ้น เริ่มตั้งแต่โจทย์ระดับง่าย แล้วค่อยๆเพิ่มระดับความยากขึ้น


- สถานที่ : แล้วแต่ตกลง ในบริเวณ พระราม2 เซนทรัลพระราม 2 บางแค เอกชัย กัลปพฤกษ์ สยาม ชิดลม เส้นรถไฟฟ้า


- ผู้สอน : - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (เกียรตินิยม อันดับหนึ่ง) หลักสูตรนานาชาติ
           
             - ปริญญาโท : วิทยาศาสตร์การเกษตร และ สิ่งแวดล้อม จากประเทศญี่ปุ่น

             - สามารถสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้


ค่าเรียน : แล้วแต่ตกลง

ติดต่อ : 086-028-9997 , Line id : yuzuhealthy

สอนพิเศษ ฟิสิกส์

Visitors: 106,461